Markedsføring i sociale medier – nyt standpunkt fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har netop udgivet et nyt såkaldt “standpunkt om e-handel og markedsføring”, der er en vejledning til, hvordan vi bør eller skal forholde os til online markedsføring og eHandel. Den nye vejledning afløser den gamle og denne gang indeholder punkter som i højere grad også dækker markedsføring i de sociale medier.

Der er desværre fortsat en del ting i vejledningen, som virker helt ude af trit med virkeligheden.

Nogle af de punkter jeg personligt finder lidt underlige har jeg klippet ud og kommenteret nedenfor …
Du kan læse det samlede standpunkt fra Forbrugerombudsmanden her.

2.1.1. Al markedsføring skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at den tydelig fremstår som markedsføring(3).

2.1.4. I systemer, som er indrettet med henblik på udveksling af information mellem private, fx chatrooms, nyhedsgrupper, blogs og lignende, må markedsføring kun finde sted, hvis det tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring, og på hvis vegne markedsføringen foretages. Hvis private modtager betaling for at markedsføre en virksomheds produkter i sådanne fora, skal det klart fremgå. Hjemmesidens indehaver kan blive medansvarlig for, at dette sker(4: Det vil dog som udgangspunkt forudsætte, at hjemmesidens indehaver enten er eller burde være bekendt med de pågældende forhold.).

Omend jeg også går ind for, at forbrugerne generelt set kan se når en reklame er en reklame, så tror jeg også godt de fleste kan se det umulige i, at praktisere det i forhold til alle medier og formater. Hvis du f.eks. driver en debat er det jo i praksis umuligt at vide med hvilke motivationer folk skriver det de gør. Hvordan Forbrugerombudsmanden har tænkt sig at man som community-ejer skal overholde dette punkt aner jeg ikke …

Og hvad med søgemaskiner og SEO? …
Nå, det er vist meget godt at Forbrugerombudsmanden øjensynligt stadig ikke helt har forstået hvordan den slags virker 🙂

2.2.1. Reklamen må ikke være urimeligt påtrængende.
Hvorvidt det er tilfældet, skal vurderes i forhold til form, indhold, brug af lyd, billeder, animationer og sammenhængen i øvrigt.

Reklamen vil ofte blive betragtet som urimeligt påtrængende, hvis den direkte påvirker igangværende arbejde på forbrugernes tekniske udstyr, herunder computer, ændrer indstillinger og lignende.

Hvad er “urimeligt påtrængende”? Push reklamer der virker er jo pr. defination påtrængende.

2.2.4. Hvis markedsføringsmaterialet kun gælder i et begrænset tidsrum, skal dette klart fremgå.

Hvornår er reklamer permanente – altså, gældende for tid og evighed (hvilket jo i sagens natur er ret lang tid)? Dette punkt virker helt absurd … Markedsføringsmateriale er da altid tidsbegrænsede.

2.3. Udsendelse af elektronisk markedsføring (SMS, e-mail og lignende) (6)

2.3.1. Der kræves som udgangspunkt et aktivt samtykke på forhånd, før den erhvervsdrivende kan udsende reklame via e-mail og lignende fjernkommunikationsmetoder(7).

Denne regel er ikke ny, men hvordan vi skal forholde os til dette i forhold til Sociale Medier er stadig lidt usikkert. Forbrugerombudsmanden har ganske vist taget spørgsmålet op i direkte relation til Facebook – vi afventer afklaring … http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/Brev-til-kommissaer-om-elektronisk-post

2.3.2.2. Det må ikke stilles som betingelse for at indgå en aftale, at forbrugeren skal acceptere at modtage markedsføring (8: I Finland er det i visse konkrete situationer lovligt at stille som betingelse for indgåelse af aftale, at forbrugeren skal acceptere at modtage markedsføring.).

Hvis dette skal praktiseres så udelukkes en hel masse, ellers gode, former for salg og markedsføring – herunder i høj grad hele “Freemium” modellen. At stille danske erhvervsdrivende så dårligt i forhold til andre landes erhvervsdrivende er dumt og helt unødigt formynderisk overfor forbrugerne.

Jeg skal som erhvervsdrivende naturligvis have lov til at stille krav til dem der vil have noget af mig – i særlig grad, hvis jeg giver dem det helt gratis (som det er tilfældet i første fase af en Freemium model).

Jeg tror jeg fortsat vil gøre som mange andre – fortolke denne regel meget liberalt …

2.3.2.5. Den erhvervsdrivende må ikke opfordre til eller belønne forbrugerne for at videresende reklame, eller ”tippe” andre forbrugere om den erhvervsdrivendes virksomhed.

Endnu en absurd regel. Må vi nu ikke engang opfordre forbrugere til at anbefale de produkter og ydelser fra os, som de selv godt kan lide? Nå, der døde Pinterest og en masse andre gode ting så lige …  i hvert fald på dansk jord. Tåbeligt.

8.3. Når der på en hjemmeside linkes til andre hjemmesider, bør det stå klart for forbrugeren, hvornår den aktuelle hjemmeside forlades (32: Fx hvis der springes til en ekstern hjemmeside eller ved såkaldt ”framing” hvor information fra en ekstern hjemmeside præsenteres på den erhvervsdrivendes ege … (der mangler vist noget i teksten her)).

Hvordan i alverden har Forbrugerombudsmanden tænkt sig at gennemføre dette i praksis? Skal der stå en længere disclaimer i forbindelse med hvert enkelt eksterne link eller hvad? Det her punkt virker altså helt ude af trit med virkeligheden og, igen, helt unødigt formynderisk.

I betragtning af, at stort set alle – inklusiv vores politikere, acceptere at vores evne til at deltage effektivt i den globale handel er et meget vigtigt element for vores overlevelse, så er det meget trist at se, at vi fortsat skal lide under nogle regler, som stiller Danske virksomheder så meget ringere, end virksomheder i mange andre lande.

Hvad kan vi dog gøre ved det …?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Om Mikkel deMib Svendsen

Mikkel deMib Svendsen har arbejdet med søgemaskiner siden 1996 - både med drift af søgemaskiner, med udvikling af søgemaskineteknologi og ikke mindst med rådgivning af virksomheder i hele verden. Hvis du har brug for rådgivning om SEO så klik her og læs mere.

Comments

 1. Hej Mikkel

  Er bekendtgørelsen ikke den der har været gældende siden 2010? Hvor de ændringer, der sker i forhold til denne, er definition af begrebet elektronisk post?

 2. Jeg har ikke tjekket præcis hvor mange ting der er ændret i den nye version af Forbrugerombudsmandens standpunkt, men noget er der ændret og nu er det så den nye der gælder.

 3. Umiddelbart tænker jeg, at dette viser problemet med at lovgivere skal lovgive på et område, som de ikke fuldt ud forstår.

  Freemium-software er nu ulovliggjort så vidt jeg kan se, og “nagging” ligger også på grænsen til at være ulovligt. Amino kunne i den henseende få problemer.

  Displayreklamer med aktivt indhold kan jo også være “påtrængende” med lyd, animationer osv. Jeg tvivler på at ombudsmanden ønsker at gøre almindelige reklamer på hjemmesider ulovlige..

  Det bliver sikkert som med cookie-lovgivningen: Ingen ved helt hvordan de skal forholde sig til det.

 4. Ja, det er helt utrolig hvilke tåbeligheder man skal trækkes med. Men med mindre forbrugerombudsmanden har tænkt sig at gå ud og statuere enkelt-eksempler, kan jeg heller ikke se, hvordan det overhovedet skal være muligt, at sikre at alle disse mærkværdigheder overholdes.

  Jeg håber, at der på et eller andet tidspunt bliver skiftet ud i “besætningen”, så der kommer nogle folk, som kender noget til internettet og moderne elektronisk kommunikation.

  dbh
  Kenneth

Speak Your Mind

*