Brevmodellen: Piratbreve vil undergrave retssikkerheden!

En lukket gruppe under Kulturministeriet har længe arbejdet i al hemmelighed på et oplæg til en model for en mere agressiv jagt på folk, der ulovligt deler ophavsretsligt beskyttede filer – musik, film og software. Nu ser det ud til, at de når frem til, at anbefale det der kaldes “Brevmodellen”.

Det vil efter min mening være en katastrofe, hvis dette forslag føres ud i livet! Lad os alle gøre hvad vi kan, for at gøre alle politikerne – og folk i almindelighed, opmærksom på, hvorfor den her Brevmodel er sådan noget skidt …

Der er flere alvorlige problemer med Brevmodellen – både af samfundsmæssig, økonomisk og juridisk karakter. Det mest alvorlige, i mine øjne, er nok det juridiske. Retssikkerhden svækkes i alvorlig grad og der åbnes op for alvorligt misbrug til stor skade for dem der rammes.

Brevmodellen går kort fortalt ud på, at rettighedshaverne skal kunne bede om, at der sendes et advarselsbrev til den, der har brugt en bestemt IP på et bestemt tidspunkt såfremt rettighedshaveren (eller hans organisation) via deres overvågning af f.eks. Torrent-sites mener de har identificeret at en computer på denne IP misbruger deres værker. Når 2 eller 3 breve er sendt kan rettighedshaverne så kræve at få navnet bag den identificerede IP og med de udsendte breve mener de så, at de vil kunne gå direkte i fogedretten og få ret til at beslaglægge computere på ejeren af IP-adressens bopæl.

Rettighedshaverne har ønsket denne model fordi de har måte erfare, at de fleste af deres tidligere sager ikke kunne vindes. De troede, at det var nok at have en IP og nogle skærmbilleder. Det er det naturligvis ikke og de danske dommere afviste det da også.

“Problemet” er så, at det er ret omstændigt i dag at få fogeden til at beslaglægge alle computere på en adresse. Fogedretten kræver nemlig solide beviser. Det er det der kaldes retssikkerhed. Men det er naturligvis sørens besværligt for rettighedshaverne, hvis de nu skal ud og kræve tusindvis af sådanne beslaglæggelser. Dertil kommer, at rettighedshaverne godt ved, at de nok ikke vinder årets popularitetspris, hvis der kommer alt for mange historier frem om åbenlyst urimelige beslaglæggelser.

Så de ønsker med denne lille, udenomsretslige praksis, dels at få lettere adgang til beslaglæggelser og dels at undgå at skulle lave så mange og alvorlige fejl.

Der er mange juridiske problemer i Brevmodellen, som jeg ser det …

1) Rettighedshaverne skal ikke bevise – overfor en dommer, med mulighed for at den anklagede kan forsvare sig, anke osv, at der faktisk er begået noget ulovligt på den pågældende IP forud for at piratbrevet sendes

2) Der er ingen indsigelsesmulighed mod brevet – så selv hvis man kan bevise at man intet har gjort, så er der intet at gøre

3) Officielt set har brevene ingen juridisk virkning – men rettighedshaverne har allerede sagt, at de mener det vil være grundlag nok for en beslaglæggelse af computere på adressen, samt at brevene vil kunne bruges som et bevis – et indicie, i en sag. Det er meget problematisk, hvis piratbreve der udsendes på så tyndt et grundlag får nogen juridisk effekt.

3) Beslaglæggelse af computere vil oftest ende som en kollektiv straf – det går ud over alle på en bopæl eller et kontor, uanset om der er en, flere, eller ingen, der faktisk har gjort noget ulovligt på stedet. Generelt set bryder jeg mig ikke om kollektive straffe. Man skal straffe dem der begår noget ulovligt, når det er ordentligt bevist – men ikke alle mulige andre uskyldige forbipasserende!

4) En beslaglæggelse af alle computere i en bolig eller på et kontor er en meget alvorlig “straf”! Det kan gøre folk arbejdsløse, de kan miste deres virksomheder, ansatte kan miste deres jobs osv. Det er en meget, meget alvorlig ting at beslaglægge folks IT udstyr i dag! Det skal man kun kunne få lov til hvis man er meget, meget sikker i sin sag og den har været afprøvet overfor en dommer!

Målet helliger ikke midlet!
Jeg synes ikke vi skal finde os i et så alvorligt brud på fundamentale retsprincipper, som den her Brevmodel vil betyde.

Jeg forstår godt, at rettighedshaverne vil kæmpe for deres rettigheder. Det er fair nok. Det vil alle andre også, som udsættes for ulovligheder – f.eks. hele dagligvarehandlen, eller online handlende som mig selv, der jævnligt snydes med falske kreditkort (oplevede det selv her for nyligt). Men det nytter altså ikke noget, at opgive retsikkerheden, for at få lidt flere kriminelle stoppet og straffet. Det må og skal foregå indenfor nogle rammer, der sikrer den enkelte mod urimelige, krænkende og stærkt skadelige overgreb. Og det gør den foreslåede Brevmodel ganske enkelt ikke.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ingen har stemt endnu - vær den første!)
Loading...
Om Mikkel deMib Svendsen

Mikkel deMib Svendsen har arbejdet med søgemaskiner siden 1996 - både med drift af søgemaskiner, med udvikling af søgemaskineteknologi og ikke mindst med rådgivning af virksomheder i hele verden. Hvis du har brug for rådgivning om SEO så klik her og læs mere.

Kommentarer

 1. Det lyder da som noget folk uden kendskab til nettets struktur har bikset sammen, en person der vil downloade noget, der ikke er helt fint i kanten vil typisk anvende proxy servere eller låne naboens netværk, ved at køre en tur i sin bil med en bærbar computer i en hvilken som helst by i danmark, vil der indenfor få sekunder melde sig et åbent netværk.

  Ved at downloade via dette lokalnet vil den stakkels person, der ikke har kendskab til at sikre sit hjemmenetværk kunne komme i fedtefadet og være en potentiel kunde til et sådant brev og efterfølgende ransagning.

  Det viser med al tydelighed at der findes mange personer, som beskæftiger sig med politik og lovgivning, men som absolut ikke har de skarpeste knive i skuffen, når de udtaler sig eller kommer med forslag til løsning af problemer indenfor Internettet og den måde den fungerer på.

  Dette er et eksempel herpå, en ommer.

 2. Det ville da være helt forfærdeligt hvis man som iværksætter eller virksomhedsejer skulle undvære sin computer i den tid som sådan en sag skulle vare, hvis man af en eller anden grund skulle være i søgelyset. Der er vist også noget om at man kan være mange på samme internetforbindelse og IP og så tar de alle computerne på adressen, også uskyldige?
  Når jeg tænker på alt det der er på min computer med regnskab og mine tekster, links og alt muligt, ville jeg slet ikke kunne undvære i længere tid. Mine projekter ville gå helt i stå, det lyder helt hen i skoven det her.

 3. Ja, det er noget rigtig skidt at få beslaglagt alle sine computere, men det kan som sagt godt ske. Og ja, det kan meget vel gå ud over uskyldige. Det kan det i princippet også i dag, det kræver så bare en lidt mere omhyggelig retsbehandling først. Og det er jo netop et vigtigt element i vores alle sammens retssikkerhed – at store overgreb på borgerne godkendes af en uvildig dommer.

  Jeg har kendt nogle der var ude for det – under mistanke om noget økonomisk kriminalitet. De fik også taget computere med regnskaber på og den slags. SKAT var ligeglade med det og krævede stadig regnskaber til tiden, uanset at politiet jo altså have beslagt lagt det.

  Og det er så den slags rettighedshaverne gerne vil have gjort lettere. Det er synes jeg ikke de skal slippe afsted med.

  Det er så iøvrigt et godt argument for at lægge flere af sine ting op i “skyen” – cloud computing. Det er lidt svært for en foged at beslaglægge en hel cloud 🙂

Skriv kommentar

*