Negativ SEO – er negativ SEO ved at blive mere udbredt?

På de sidste tre internationale SEO-konferencer jeg har været med på har der været snakket mere om negativ SEO end i mange, mange år. Nogle folk ser muligheder i denne særlige variant af SEO og andre frygter konsekvenserne af negativ SEO rettet mod deres eget site.

Men er der hold i det? Er der grundlag for mere negativ SEO nu end tidligere. Og hvad er negativ SEO egentligt? Alt det og meget mere vil jeg se nærmere på i dete indlæg …

Negativ SEO i historisk perspektiv

Lad mig starte med at slå fast, at negativ SEO har eksisteret i teori og praksis næsten lige så længe der har eksisteret SEO. Det er absolut ikke en ny diciplin.

En anden vigtig ting at forstå om negativ SEO er, at det, i modsætning til hvad mange tror, ikke bare handler om negative links. Der har gennem tiden eksisteret mange forskellige tekniker til negativ SEO.

Hvad er negativ SEO

Kort fortalt handler negativ SEO om det modsatte af almindelig SEO.

Almindelig SEO har til formål, at øge synligheden af dit eget website i søgemaskinernes organiske resultater. Negativ SEO har til formål, at skade dine konkurrenters synlighed i søgemaskinernme. Netto kan resultatet naturligvis ende med at blive det samme – du scorer en større del af synligheden i markedet, hvis ellers du lykkes med den ene eller den anden SEO-strategi.

Er negativ SEO ulovligt?

Nej, negativ SEO behøver ikke at være ulovligt, men det kan være det. Det afhænger bl.a. af hvilke metoder til negativ SEO man anvender og i hvilket land man befinder sig – eller hvilke lande de virksomheder man angriber holder til i.

På den måde minder det lidt om Black Hat SEO. Det er i sig selv heller ikke ulovligt – selvom nogle mennesker gerne vil have dig til at tro det. Det strider muligvis mod søgemaskinernes guidelines, men det gør det ikke ulovligt. Google skriver ikke lovene. Men du kan naturligvis godt anvende ulovlige metoder – f.eks. hacking, for at eksekvere Black Hat SEO eller negativ SEO strategier. Men det er ulovligt.

Lad mig understrege, at jeg naturligvis ikke vil anbefale dig eller nogle andre at begå ulovligheder. Sådan synes jeg ganske enkelt ikke man skal drive virksomhed.

Metoder til negativ SEO

Der har som sagt eksisteret mange metoder til negativ SEO gennem tiden. Mange af de ældre metoder virker ikke mere – de har som regel bygget på nogle tekniske huller i bestemte søgemaskiner. Nogle fejl, om du vil, som kunne udnyttes for at skade andre websites synlighed i søgemaskinerne.

Andre metoder bygger på “social engineering” – altså, kunsten at snyde mennesker til, at handle på en uhensigtsmæssig måde. Social engineering anvendes iøvrigt også meget indenfor hacking.

Den mest udbredte, og omtalte, metode i de senere år har uden tvivl været links – store mængder af rigtig dårlige links – links fra russiske blogs, kinesiske spamnetværk, hacker sites osv. Alle de sites som søgemaskinerne ved er noget lort.

Teorien er, at hvis alt for mange af de links der peger på et website – for stor en del af den samlede link-graf, består af sådanne meget dårlige links, så kan det få en negativ betydning for websitets mulighed for at blive indekseret og ranket.

Negativ SEO i lyset af Penquin

Grunden til, at der har været snakket ekstra meget om negativ SEO i den senere tid er den seneste større opdatering fra Google kaldet Penquin. Denne opdatering har særlig fokus på links.

Normalt har det været sådan, at links kunne give en værdi fra ingenting til en hel masse – men ikke mindre end ingenting, eller nul. Men Penquin opdateringen i Google er der noget der tyder på, at visse former for links nu også kan give en direkte negativ værdi – altså mindre end nul. Og det åbner så, naturligvis, op for flere muligheder for negativ SEO.

Jeg tror dog ikke, at dette “hul” vil fortsætte. Det er uhensigtsmæssigt og jeg tror faktisk ikke det er Googles intention, at det skal være sådan. Så jeg regner med, at det vil blive rettet. Men lige nu er der som sagt, noget der tyder på det virker.

Kan alle sites rammes af negativ SEO?

Ja, alle sites kan i princippet rammes af negativ SEO. Når vi taler om angreb med dårlige links, så er det klart, at ældre websites der er veletablerede og allerede har mange gode links er sværere, at vælte af pinden. Men det er ikke umuligt. Og det er så kun link-teknikkerne.

Der er som sagt mange andre teknikker, til negativ SEO, som kan bruges og hvor det sådan set er ligegyldigt hvor veletableret det website der angibes er. Her vil det være mere afgørende, hvor erfarne dem der styrer websitet er – hvor lette de er at snyde (via social engineering) og hvor let de opdager andre tricks (f.eks. falske DMCA indberetninger) og forstår hvordan de kan udbedres.

Skal du benytte negativ SEO?

I de fleste tilfælde vil jeg sige nej. Du kan få mere ud af, at bruge de samme kræfter på positiv SEO. Og så synes jeg personligt, at der let kan opstå sådan lidt negativ karma over at arbejde med negativ SEO. Det kan godt være det lyder lidt hippie-agtigt, men hvis du bruger hele din arbejdsdag på negative ting, så tror jeg på, at det let kan smitte af på andre områder i din virksomhed. Men det er naturligvis et trosspørgsmål.

Når det så er sagt, så kan der godt være tilfælde, hvor negativ SEO er en af de muligheder du bør overveje. I så fald er det meget vigtigt, at du planlægger og eksekverer din negative SEO-kampagne meget omhyggeligt – dels for at undgå skadevirkninger på din egen virksomhed (f.eks. stærk negativ omtale fordi du afsløres i det du laver!) og dels for at du ikke spilder kræfterne på en masse arbejde som ikke virker.

Hvis du overvejer brug af negativ SEO og har brug for hjælp til det, hjælper vi gerne med det i mit bureau demib.com – men vær forberedt på, at det som sagt koster en del resurser.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ingen har stemt endnu - vær den første!)
Loading...
Om Mikkel deMib Svendsen

Mikkel deMib Svendsen har arbejdet med søgemaskiner siden 1996 - både med drift af søgemaskiner, med udvikling af søgemaskineteknologi og ikke mindst med rådgivning af virksomheder i hele verden. Hvis du har brug for rådgivning om SEO så klik her og læs mere.

Comments

 1. Godt og oplysende indlæg deMib. Kan du give et eksempel på et scenarie hvor negativ SEO vil være en værdifuld metode? Lidt uklart for mig. Du nævner selv at du ikke vil opfordre til det. Men der må antageligt være en situation hvor det alligevel giver mening.

 2. Ja, indenfor stærkt konkurrenceprægede områder, hvis der en enkelt meget dominerende konkurrent du gerne vil “af med” eller hvis du er i et marked hvor der hele tiden dukker nye useriøse spillere op med meget kortsigtede strategier, som skygger for din mere seriøse virksomheds synlighed. der er skam masser af eksempler 🙂

 3. Ja, negativ SEO har aldrig været på et højere niveau end det er idag. Ikke alene hvor utilgiveligt let det er at have med at gøre, men også den massive stigende interesse…

  Jeg tror det (at tildele negativ værdi, red.) er skabt for at lave en mere naturlig “point-givning”. Alt kan jo ikke være passivt eller positivt hele vejen igennem. Noget skal være negativt når deres indeks vokser så meget som det gør hver eneste dag.

  Jeg håber de får ændret det, men jeg tror ærligt at de max kommer til at minimere skaden en lille smule… Jeg tror den negative tildeling er kommet for at blive.

  Rigtig godt indlæg, Svendsen!! 🙂

 4. Negativ SEO har været mulig længe, men har ikke været et så udbredt fænomen. Det skyldes måske, at de berørte virksomheder ikke er fremkommet med reaktioner i forhold til deres fald i Ranking på Google, så antallet af sites, der er lagt ned er en ukendt størrelse.

  Efter pingviner er der sat mere fokus på begrebet.

  Det at bowle et website ned kan udføres på rigtigt mange måder, men de fleste metoder vil være forbundet med overtrædelse af markedsføringsloven, hvis vi ser isoleret på danske websites.

  Problemet med negativ SEO er at der altid er flere parter involveret, en virksomhed, en SEO virksomhed og andre rådgivere etc. , så alene personkredsen skal kunne holde tæt, ellers vil der hurtigt være minus point på reputation kontoen og mulig straffesag for de virksomheder, der starter den negative SEO handling.

  Nu tales der meget om link som et redskab til at bowle et site ned med tusindevis af Indiske eller andre craplinks, men der findes andre metoder, der ikke tager mange minutter at udføre, hvor effekten er det samme og væsentligt hurtigere.

  Jeg tror man som virksomhed skal tænke sig rigtigt om inden man begiver sig ud af denne vej, den kan give uoverskuelige og utilsigtede konsekvenser og ramme tilbage som en boomerang.

 5. Rigtig godt indlæg og meget interessant.

  Det får en til at tænke lidt mere over hvad andre anbefaler en at høre og måske stille spørgsmålstegn ved nogle ting.

  Mange tak for et rigtig godt indlæg.

 6. Hvor er det fedt at læse for en uvedkommende og jeg syntes at forstå det meste. Jeg har selv haft butik i mange år og det der foregår på nette er det samme som butikkerne i mellem i gade billede. Selvfølge kan det ikke ændre sig når vi kommer på nettet ,hvem har handlen hvem har magten hvem er størst, har historisk set til alle tider været et emne. Men dette skuespiller er nu gemt lidt væk for offentlighedens lys. Med minder man bruger for meget seo.

 7. Rene, jeg mener bestemt ikke at negativ SEO behøver at være ulovligt – heller ikke i Danmark. Hvis det var så klar, som du mener det er, så er det påfaldende at jeg ikke kan finde nogle sager, som er vundet med den anklage – hverken i Danmark eller andre lande… Kan du? 🙂

 8. Hey Mikkel,

  Tak for en god artikel!

  Jeg har et lille ‘men’ vedr ulovligheden. Såfremt det kan bevises, at en konkurrent i ond hensigt har udøvet eller bestilt negativ SEO, vil jeg mene forholdet godt kan falde under straffelovens 291 stk 1 eller 2. Der er endnu ingen retspraksis mig bekendt, men kan det bevises burde vejen i teorien være banet.

  // Thomas

  § 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

  Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

 9. Thomas, jeg mener absolut ikke at du vil kunne gøre §291 gældende.

  Der har gennem tiden været lavet meget agressiv og langt mere ondskabsfuld markedsføring end negativ SEO og jeg har aldrig hørt om, at det har frt til strafferetslige sager. Det er et civilretsligt spørgsmål – om noget.

  Prøv bare at ringe til politiet – de vil grine ad dig 🙂
  – og det er altid politiet, der skal tage sig af strafferetslige forhold

 10. Nej, jeg har ikke set nogen sager, men der har jo ikke været så meget fokus på emnet som netop nu, hvor det efter pingvinen er blevet højaktuelt.

  Jeg kan forestille mig hvis konkurrenter begynder at få linkspammet eller anvender DNS hijacking og andre teknikker til at tage luften ud af et domæne hos konkurrenten, så kan der hurtigt opstå situationer, hvor det strider imod lovgivningen.

  At bestille links til f.eks. en konkurrent kan hvis det kommer frem sammenlignes med illoyal konkurrence ifølge markedsføringsloven.

  Hvis en af vores kunder,” og jeg ved du vil gøre nøjagtig det samme, du bider fast ligesom jeg gør”, taber pusten i Googles SERPS, så vil man analysere alle tilgængelige logfiler og trække informationer om besøg, hvorfra de kommer, IP adresser etc. for at finde et mønster i det – og det kan i mange tilfælde føre til at finde mistænkelig adfærd, dermed ikke sagt man kan få virksomheder fanget på det, men jeg ser en risiko i det, og hvis der begynder at komme information fra de berørte parter om der er foretaget forsøg på at fjerne et site, så kan det give bagslag.

  Jeg tror også at det i mange tilfælde ikke vil blive opdaget, da mange virksomheder ikke kender til hele den problematik der ligger bag.

 11. Hej Mikkel

  Jeg er ikke helt med, du anbefaler ikke Negativ seo, men aligevel er du lidt fortaler for det:

  “Hvis du overvejer brug af negativ SEO og har brug for hjælp til det, hjælper vi gerne med det i mit bureau demib.com – men vær forberedt på, at det som sagt koster en del resurser.”

  I mit hoved burde det slet ikke komme på tale at en velkendt seo gut som dig udføre sådan noget? Som du selv siger: Hvorfor gå og gøre negative ting?

 12. Fair spørgsmål,Emil, så lad mig forklare så godt jeg kan 🙂

  Jeg og mine medarbejderes grænse for hvad vi vil hjælpe kunder med går ved flere ting:

  – Det skal være lovligt
  Jeg vil ikke deltage i eller hjhælpe folk med alvorlige kriminelle handlinger. Små overskridelser af grænsetilfælde indenfor markedsføringsloven, kan jeg måske leve med i særlige tilfælde (f.eks. i forhold til grænseoverskridende PR- og link bait happenings) – men intet alvorligt.

  – Det må ikke skade uskyldige
  Med uskyldige mener jeg website ejere som ikike er en del af “marketing krigen” – som jeg også beskrev allerede i 2010: http://blog.demib.com/confessions-of-a-black-hat-seo.html

  – Det må ikke være noget vi ikke kan holde ud selv at se på
  Det kunne f.eks. være ekstreme former for grotesk porno.

  I de fleste tilfælde vil jeg ikke mene negativ SEO er en god strategi, men der kan som sagt være situationer hvor det er, eller hvor en virksomhed allerede har besluttet sig for at gå den vej. Og i det tilfælde synes jeg det er bedre at de får en ordentlig rådgivning omkring det af sådan nogle som os, så de er sikre på, at kampagnen bliver ordentligt implementeret frem for at gøre det selv, eller hyre nogle der enten ingen moralske overvejelser har eller bare ikke ved hvad de laver.

 13. Som jeg har har tolket på Penguin, så erdet ikke så meget det enkelte link der kan have negativ effekt, som det at “penalties” er automatiseret hvis densamlede linkprofil til fx en landingsside falder under et vist niveau.

  Så på den måde ligner det an automatisering af det der tidligere krævede en manuel vurdering. Det positive er så at det ikke kræver en reinclusion request at komme tilbage. Blot at man fixer sin linkprofil. Eksempelvis MicroMasters har en velfunderet artikel om hvilke linkprofiler der rammes.

 14. Tak for svaret Mikkel, jeg kan godt forstå at man i “nogle” tilfælde fortsætter sit negativ seo, men det er meget få. SEO handler mere og mere omkring at bygge et brand, være aktiv på sociale medier og have kvalitets indhold.

 15. Hej. Fedt indlæg og tak for at sætte fokus på emnet.
  Men når det nu foregår, hvad gør man så, hvis det sker for en? Jeg har ladet mig fortælle at mister google ikke lige har et nummer man ringer til 🙂

  Kan man overhovedet rette op på sådan en skade igen?

  Mange hilsner
  Maj Wismann

 16. Kan man på nogen måde beskytte sig over for negativ SEO? og hvis man bliver ramt af det hvordan kommer man så ud af det igen?

 17. Ja – til begge dele. Men hvordan afhænger helt af hvilken type angreb du udsættes for. Så der er ikke et enkelt svar på det 🙂

 18. Jeg har svært ved at se hvordan en dommer skal kunne dømme nogen som helst, for at bygge poitive/negative links. Her tænker jeg på links der er oprettet lovligt, og ikke noget som er ulovligt placeret.

  Et link er jo i bund og grund bare en hendvisning.

  Hvordan denne henvisning tolkes af Google, Bing eller din mormor, har jo ikke noget med den som har oprettet linket at gøre. Google, Bing og din mormor, kan jo fra tid til anden tolke link på forskellige måder.

  Hverken Google, Bing, eller din mormor ejer nettet, og kan ikke stille krav til hvordan vi andre bruger nettet. De kan bare lade være med at læse ting de ikke vil læse.

  I kapitalismens navn, handler al markedsføring om at, på lovligt vis, tryllebinde folk til at købe sit produkt. Og hvis du som sælger kan tryllebinde så godt, at Google, Bing eller din mormor vælger at omtale dig som det første, er det jo deres eget valg.

  Så sagsøg ikke dine konkurrenter for at ligge bedre i Google, sagsøg Google. Hvilket jo så også er tåbeligt 🙂

 19. Meget enig Peter – og dertil kan jo så tilføjes, at jeg mener det er helt umuligt, for en konkurrent at løfte bevisbyrden. Udover, at bevise, at links er oprettet med en negativ hensigt, og at DU har ansvaret for oprettelsen af dem, så skal han jo også bevise, at de links som du har lavet er årsagen til at han er faldet i rankings i Google. Kun Google kan med sikkerhed give det svar, og det giver de ikke.

 20. Jeg vil blot lige sige, at jeg tager hatten af for, at du – Mikkel deMib – gerne vil tage imod opgaver der indebærer negativ seo OG at du vælger at skrive det åbent her på din blog….Det er der nok ikke mange af de andre seo’er, der tør!

 21. Peter, jeg har altid rådgivet kunder om de ting der virker – uanset hvad selvbestaltede religiøse og fanatiske whitehats så måtte mene om det 🙂

  Jeg mener faktisk at det er temmelig “black hat” (læs: umoralsk), at påstå overfor kunderne, at de skal betale en masse penge for strategier der ikke virker, blot fordi man så kan pudse glorien bagefter og sige, at man gør som Google siger, eller som de mindre kreative folk i branchen påstår man skal gøre.

  Marketing handler om at opnå en effekt. Opnår man den ikke er det spild af penge.

 22. Morten skriver

  Det er enlig skræmmende at tænke på at ens konkurrenter kan skade en på denne måde, som du skriver har negativ seo eksisteret i mange år men først nu rigtig vundet frem, måske det har noget af gøre med at der er kommet en langt hårdere kamp om første pladsen på google. Jeg ved bare at det er fejt og dumt at gøre dette mod sine konkurrenter, så håber virkelig at det er noget der ikke bliver alt for populært.

  Tak for et interessant indlæg.

  Mvh Morten

 23. Jeg tror, det er blevet meget nemmere at lave negativ SEO efter penguin og panda, og så tror jeg, at det bliver det nye black-hat SEO.

  Men jeg er meget forundret over, at nogen vælger at bruge ressourcer på det, det er jo ligefrem moralsk forkasteligt. Det ville da være langt federe for branchen, hvis vi hver især fokuserede på at øge kvaliteten på vores arbejde på en kvalitativ måde! “Lotte bliver jo ikke smukkere af at få omgangskredsen til at tro på at de andre piger er grimme!!”

  Frustration er en herlig følelse. :-/

 24. Jeg tror ikke at Negativ SEO vil få nogen meget stor udbredelse. Dertil er det for kompliceret for de fleste at skabe resultater med.

  Negativ markedsføring har altid eksisteret – i forskellige former og styrker. En af de mere kendte metoder er sammenlignende analyser – hvor produkter sammenlignes og hvor konkurrenterne (naturligvis) på de punkter der medtages falder dårligt ud. Men der er mange andre former end det.

  Jeg kan ikke se noget moralsk problem i negativ markedsføring i det omfang at det ikke går ud over uskyldige der ikike har noget med sagen at gøre.

 25. Lars Dahl skriver

  Er der nogen der har erfaring med bekæmpelse af sådan et negativt-seo angreb?

  Det kunne være spændende at høre hvordan man har kæmpet sig ud at sådan et angreb igen. Og med denne erfaring, er der nogen gode metoder til at undgå det – og hvad gør man når først skaden er sket? Jeg tvivler på, at Google er særlig lydhør overfor en henvendelse.

  Det mest skræmmende er jo, at det er så vanvittigt nemt og billigt at lave negativ SEO – og afsenderen er næsten umulig at finde…

 26. Jeg frygter desværre, at det kan være relativt nemt, at man kan skade andre websider. Det ser i hvert faldt ud til, at vi selv hurtigt har skadet vores egen side http://www.RadonHuset.dk .
  Radon er vores vigtigste søgeord og tidligere lå vi på side 1 på Google, men pludselig røg vi ned til side 6, efter vi har tilmeldt os på nogle af de almindelige gænge linkssider. Men vi kender desværre ikke til fejlen, og vi har også stadig næste samme pagerank og de øvrige søgeord fx radonmåling er også stadig ok – eller også er det fordi det peger på en underside http://www.radonhuset.dk/radon_maaling.html – som Google stadig ser som fin.

  Så hvis der er nogle der har en ide, eller en webside hvor vi kan finde fejlen, ville det være genialt. Men hvis man finder fejlen, så må det vil også være nemt, at lave fejlen på andre sider?

 27. Hvordan beskytter du dig mod negativ SEO?

  Med hjemmeside er under angreb PT, men Google har ikke straffet siden – endnu..

  Hvordan beskytter jeg mig mod dette angreb?

Speak Your Mind

*